Home / Reading Turkish: İstanbul Hatırası - Ahmet Ümit / 54. Önsöz zza / Nasıl ki Tanrı'yı bekletmek olmazsa, kurbanı da bekletmek olmazdı.

Learn Reading Turkish: İstanbul Hatırası - Ahmet Ümit
Nasıl ki Tanrı'yı bekletmek olmazsa, kurbanı da bekletmek olmazdı.

Nasıl ki Tanrı'yı bekletmek olmazsa, kurbanı da bekletmek olmazdı.

Meaning: Just as he couldn't let God wait, he couldn't let the victim wait, either.

Part of speech:

Pronunciation: