Learn Reading Turkish: İstanbul Hatırası - Ahmet Ümit
güçlü hayvanı tutan ipler

güçlü hayvanı tutan ipler

Meaning: the ropes holding the strong animal

Part of speech:

Pronunciation: