Learn Reading Turkish: İstanbul Hatırası - Ahmet Ümit
bereketli

Translation & pronunciation

fertile /abundant
bereketli

Learn Reading Turkish: İstanbul Hatırası - Ahmet Ümit grammar, vocabulary and pronunciation in our Reading Turkish: İstanbul Hatırası - Ahmet Ümit lessons.

Start learning Reading Turkish: İstanbul Hatırası - Ahmet Ümit now