Learn Reading Turkish: İstanbul Hatırası - Ahmet Ümit
Sana binlerce şükür.

Sana binlerce şükür.

Meaning: Thousands of thanks to you.

Part of speech:

Pronunciation: