Home / Reading Turkish: İstanbul Hatırası - Ahmet Ümit / 15. Önsöz n / Tanrı'nın elindeki üç uçlu yabaya dikti gözlerini.

Learn Reading Turkish: İstanbul Hatırası - Ahmet Ümit
Tanrı'nın elindeki üç uçlu yabaya dikti gözlerini.

Translation & pronunciation

He fixed his eyes on the trident that was in God's hand.
Tanrı'nın elindeki üç uçlu yabaya dikti gözlerini.