Learn Reading Turkish: İstanbul Hatırası - Ahmet Ümit
Tanrı Kral'a bakıyordu.

Translation & pronunciation

God looked at the King.
Tanrı Kral'a bakıyordu.