Learn Duits, Kapitel 2, woordjes
vaak

Translation & pronunciation

häu­fig
vaak

Learn Duits, Kapitel 2, woordjes grammar, vocabulary and pronunciation in our Duits, Kapitel 2, woordjes lessons.

Start learning Duits, Kapitel 2, woordjes now