Home / Duits, Kapitel 2, Redemittel / 1. N-D / Das ärgert mich total

Learn Duits, Kapitel 2, Redemittel
Das ärgert mich total

Translation & pronunciation

Dat ergert me mateloos
Das ärgert mich total

Learn Duits, Kapitel 2, Redemittel grammar, vocabulary and pronunciation in our Duits, Kapitel 2, Redemittel lessons.

Start learning Duits, Kapitel 2, Redemittel now