Home / Duits, Kapitel 2, Redemittel / 1. N-D / Ich hoffe, dass es dir schnell wieder besser geht

Learn Duits, Kapitel 2, Redemittel
Ich hoffe, dass es dir schnell wieder besser geht

Ich hoffe, dass es dir schnell wieder besser geht

Meaning: Ik hoop dat het snel weer beter met je gaat

Part of speech:

Pronunciation: