Reading Turkish: The Wheel of Time Vol. 1- The Eye of the World - Dünyanın Gözü 23 - Chapter 1- Boş bir yol - w

QuestionAnswer
last / passedgeçen
year (s)sene
year (y)yıl
last year (s)geçen sene
blackberry / Brombeereböğürtlen
blackberriesböğürtlenler
branchesdallar
blackberry branchesböğürtlenlerin dalları
on blackberry branchesböğürtlenlerin dalları üzerinde
on the blackberry branchesböğürtlenlerin dallarının üzerinde
last year's entwined blackberry branchesgeçen senenin böğürtlenlerinin dolaşık dalları
spiderörümcek
net
cobweb / spidernetörümcek ağı
cobwebs / spidernetsörümcek ağları
to weaveörmek
The spider is weaving a net.Örümcek ağ örüyor.
A spider was weaving its net in the tree.Bir örümcek ağaçta ağını örüyordu.
Spiders were weaving their nets in the trees.Örümcekler ağaçlarda ağlarını örüyordu.
under the treesağaçların altına
on top of / upon /onto (dat)üzerine
stonestaşlar
upon the stonestaşların üzerine
to scattersaçmak
to be scatteredsaçılmak
scattered stonessaçılmış taşlar
upon scattered stonessaçılmış taşların üzerine
upon the stones scattered under the treesağaçların altına saçılmış taşların üzerine
brown netskahverengi ağlar
The blackberry branches were spreading brown nets.Böğürtlenlerin dalları kahverengi ağlar yayıyordu.
Last year's entangled blackberry branches were spreading brown nets over the stones.Geçen senenin böğürtlenlerinin dolaşık dalları taşların üzerine kahverengi ağlar yayıyordu.
Last year's entangled blackberry branches were spreading brown nets over the stones spread under the trees..Geçen senenin böğürtlenlerinin dolaşık dalları ağaçların altına saçılmış taşların üzerine kahverengi ağlar yayıyordu.