Build up 72 About the mind (2) 1 - Build up 72 About the mind (2)

QuestionAnswer
to supposeveronderstellen
to pretenddoen alsof
to standuitstaan
to remind ofherinneren aan
to care forgeven om
to change your mindvan gedachte veranderen
sensibleverstandig
to overcomeoverwinnen
to recogniseherkennen
consciencegeweten
conscious of, aware ofzich bewust van
prejudicevooroordeel
if, whetherof
curiousnieuwsgierig
curiositynieuwsgierigheid
superstitionbijgeloof
superstitiousbijgelovig
to determinebepalen
determinedvastbesloten, vastberaden
to borevervelen
boringsaai
boredomverveling
to (pre) dominateoverheersen
(pre) dominantoverheersend