Build up 72 About the mind (2) 1 - Build up 72 About the mind (2)

QuestionAnswer
to suppose
veronderstellen
to pretend
doen alsof
to stand
uitstaan
to remind of
herinneren aan
to care for
geven om
to change your mind
van gedachte veranderen
sensible
verstandig
to overcome
overwinnen
to recognise
herkennen
conscience
geweten
conscious of, aware of
zich bewust van
prejudice
vooroordeel
if, whether
of
curious
nieuwsgierig
curiosity
nieuwsgierigheid
superstition
bijgeloof
superstitious
bijgelovig
to determine
bepalen
determined
vastbesloten, vastberaden
to bore
vervelen
boring
saai
boredom
verveling
to (pre) dominate
overheersen
(pre) dominant
overheersend

Contributors

Want to contribute to this course or start a new course?
Please let us know