Αγγλικά για Έλληνες του Duolingo (για αρχάριους) 4 - Βασικά 3

QuestionAnswer
εγώ είμαι
I am
είναι (ενικός)
is
είναι (πληθυντικός)
are
έχω, έχεις, έχουμε, έχετε, έχουν
have
έχει
has
σε ευχαριστώ
thank you
ευχαριστώ
thanks
παρακαλώ (όταν ζητάμε κάτι)
please
παρακαλώ (απάντηση στο ευχαριστώ)
you are welcome
εσύ, εσείς
you
εσύ είσαι, εσείς είστε
you are
αυτός είναι
he is
αυτή είναι
she is
αυτό είναι
it is