Elon.io logoELON.IO

Turkish Fluency 3000 sentences Glossi

Lesson 1: Turkish Fluency 1-25 / 3000 sentences Glossi

0%
QuestionAnswer
The weather's nice today.
Bugün hava güzel.
I'm not rich.
Ben zengin değilim.
This bag's heavy.
Bu çanta ağır.
These bags are heavy.
Bu çantalar ağır.
Look, there's my friend.
Bak, arkadaşım şurada.
My brother and I are good tennis players.
Abim ve ben iyi tenis oyuncularıyız.
His mother's at home. He's at school.
Onun annesi evde. O okulda.
Her children are at school.
Onun çocukları okulda.
I'm a taxi driver.
Ben bir taksi şoförüyüm.
My sister's a nurse.
Benim ablam bir hemşire.
He's sick. He's in bed.
O hasta. Yatakta.
I'm not hungry, but I'm thirsty.
Aç değilim, ama susuzum.
He's a very old man. He's ninety-eight (98) years old.
O çok yaşlı bir adam. Doksan-sekiz yaşında.
These chairs aren't beautiful, but they're comfortable.
Bu sandalyeler güzel değil, ama rahat.
The weather's warm and sunny today.
Hava bugün ılık ve güneşli.
You're late. — No, I'm not! I'm early.
Geciktin. Hayır, gecikmedim! Erken geldim.
She isn't home. She's at work.
O evde değil. İşte.
Here's your coat.
İşte palton.
What's your name?
Adın ne?
My name's Yusuf
Benim adım Yusuf
Where are you from?
Nerelisin?
I'm from Mexico.
Ben Meksika'lıyım
How old are you?
Kaç yaşındasın?
I'm twenty (20) years old
Yirmi yaşındayım.
What's your job?
Ne iş yapıyorsun?
Practice this lesson