Αγγλικά για Έλληνες του Duolingo (για αρχάριους) 1 - Βασικά (αγγλικά προς ελληνικά)