Μαθήματα Τουρκικών (Ελληνικά)
Lesson 3: Βασικές λέξεις

Question Answer