Genki 10 - Ch. 6 Sentences

QuestionAnswer
Robert, please read the next pagerobaato san, tugi no paazi wo yonde kudasai
Sue, please wake upsuu san, okite kudasai
Sleeping is not allowed in class!kurasu de nete ha ikemasen yo
I'm sorry, I forgot to bring the textbooksumimasen, kyoukasyo wo wasuremasita
Robert, you had a hard time today, didnt yourobaato san, kyou ha taihen desita ne
Excuse me, does this bus go to the city hospital?ano sumimasen, kono basu ha siminbyouin he ikemasu ka
Ummm, take this seat pleaseano, douzo suwatte kudasai
Excuse me, please teach me a littlesumimasen. tyotto osiete kudasai
May I see your computer?anata no pasokon wo mite mo ii desu ka
You must not take pictures herekoko de syasin wo totte ha ikemasen
I will borrow her notebook and photocopy itnooto wo karite, kopiisimasu
Today I got up at 7 and studied Japanesekyou ha, sitizi ni okite, nihongo no benkyousimasita
Because I have a test tomorrow, I will study tonightasita tesuto ga arimasu kara, konban benkyousimasu
Lets go by bus because taxis are expensiveTakusii ha takai desu kara, basu ni norimasyou
I'll do it.yarimasyou ka