Swahili 11 - Ki /Vi class nouns

QuestionAnswer
a shoe (Ki /Vi)
Kiatu
shoes (Ki /Vi)
Viatu
head (Ki /Vi)
Kichwa
heads (Ki /Vi)
Vichwa
Finger (Ki /Vi)
Kidole
Fingers (Ki /Vi)
Vidole
Village (Ki /Vi)
Kijiji
Villages (Ki /Vi)
Vijiji
Spoon (Ki /Vi)
Kijiko
Spoons (Ki /Vi)
Vijiko
Cup (Ki /Vi)
Kikombe
Cups (Ki /Vi)
Vikombe
Bed (Ki /Vi)
Kitanda
Beds (Ki /Vi)
Vitanda
Water well (Ki /Vi)
Kisima
Water wells (Ki /Vi)
Visima
Knife (Ki /Vi)
Kisu
Knives
Visu
Book (Ki /Vi)
Kitabu
Books (Ki /Vi)
Vitabu
Food (Ki /Vi)
Chakula
Foods (Ki /Vi)
Vyakula
Toilet (Ki /Vi)
Choo
Toilets (Ki /Vi)
Vyoo
College (Ki /Vi)
Chuo
Colleges (Ki /Vi)
Vyuo
Room (Ki /Vi)
Chumba
Rooms (Ki /Vi)
Vyumba
cloth material (Ki /Vi)
Kitambaa
cloth materials (Ki /Vi)
Vitambaa
mirror (Ki /Vi)
Kioo
mirrors (Ki /Vi)
vioo
island (Ki /Vi)
Kisiwa
islands (Ki /Vi)
Visiwa
chair ( Ki /Vi)
Kiti
chairs ( Ki /Vi)
Viti
mosquito net (Ki / Vi)
chandarua
Bed and mosquito net
kitanda na chandarua
beds and moskito nets
vitanda na vyandarua