Reading Turkish: Soğuk Büyü - Kate Elliott 2 - Soğuk Büyü - Birinci Bölüm b

QuestionAnswer
merciless / cruel / pitiless / grimacımasız
the coldsoğukluk
the brutal coldacımasız soğukluk
fortykırk
I'm so glad. You have already learned forty words.Çok sevindim. Çoktan kırk tane kelime öğrendin.
as soon as I/you/he... felthisseder hissetmez
wood (material) /woodentahta
floor (z)zemin
Wood floortahta zemin
footayak
As soon as my feet felt the brutal cold of the wood floorAyaklarım tahta zeminin acımasız soğukluğunu hisseder hissetmez
to recoil / to be startledirkilmek
I was startledirkildim
I was startled as soon as my feet touched the brutal cold of the wood floorAyaklarım tahta zeminin acımasız soğukluğunu hisseder hissetmez irkildim.
previousönceki
a /onebir
eveningakşam
the previous evening (one evening before)Bir önceki akşam
burningyanan
fiftyelli
I'm so glad. You have already learned fifty words.Çok sevindim. Çoktan elli tane kelime öğrendin.
fire (controlled)ateş
the burning fireyanan ateş
the heatsıcaklık
the heat of the fireateşin sıcaklığı
to be lost / disappearkaybolmak
the heat of the fire had disappearedateşin sıcaklığı kaybolmuştu
The heat of the fire burning the previous evening had already disappeared.Bir önceki akşam yanan ateşin sıcaklığı çoktan kaybolmuştu.
earlyerken
daygün
hoursaat
hourssaatler
At these early hours of the dayGünün bu erken saatlerinde
twoiki
floor / etagekat
sixtyaltmış
I'm so glad. You have already learned sixty words.Çok sevindim. Çoktan altmış tane kelime öğrendin.
belowaşağı
two floors loweriki kat aşağı
kitchenmutfak
in the kitchen two floors loweriki kat aşağıdaki mutfakta
cookaşçı
oven (f)fırın
to burn sthgyakmak
he must have been burning. (sthg)yakıyor olmalıydı
The cook must have been lightening the oven.Aşçı fırını yakıyor olmalıydı
At these early hours of the day the cook must have been lightening the oven in the kitchen two floors beneath.Günün bu erken saatlerinde, iki kat aşağıdaki mutfakta, aşçı fırını yakıyor olmalıydı.
nightgece
Last night (g)Geçen gece
roomoda
sitting roomoturma odası
from my uncle's (a) sitting roomamcamın oturma odasından
seventyyetmiş
I'm so glad. You have already learned seventy words.Çok sevindim. Çoktan yetmiş tane kelime öğrendin.
to walk away with / to sneakYürütmek
I had broughtgetirmiştim
bedroomyatak odası
to our bedroomyatak odamıza
to readokumak
I had brought to our bedroom to readokumak için yatak odamıza getirmiştim
candlemum
lightışık
candle lightmum ışığı
to read by candle lightmum ışığında okumak için
uncle (paternel)amca
to bringgetirmek
eightyseksen
I'm so glad. You have already learned eighty words.Çok sevindim. Çoktan seksen tane kelime öğrendin.
to forbidyasaklamak
Last night (g) I had sneaked a book from my uncle's sitting room and brought it to our bedroom to read it by candle light.Geçen gece amcamın oturma odasından bir kitap yürütmüş ve mum ışığında okumak için yatak odamıza getirmiştim.
although (ever how much)her ne kadar
Although my uncle had forbiddenher ne kadar amcam yasaklamış olsa da
to my cousine and mekuzenim ve bana
clearlyaçıkça
Although my uncle had clearly forbidden this clearly to my cousin and meher ne kadar amcam bunu kuzenim ve bana açıkça yasaklamış olsa da.