Elon.io logoELON.IO

Reading Turkish: Soğuk Büyü - Kate Elliott

Lesson 20: Soğuk Büyü - Birinci Bölüm t

0%
QuestionAnswer
work
all (h)
her
every work of the house
evin her işi
to do the job
işi görmek
doing (lit. seeing) every work of the house
evin her işini gören
to flow
akmak
to drain off /empty /let sthg flow(a)
akıtmak
pump
pompa
to cause sthg to work /to run /operate /start
çalıştırmak
to be about to x
x-mek üzere
to be about to run /start (a machine)
çalıştırmak üzere
garden
bahçe
the pump in the garden
bahçedeki pompa
Pompey led water flow into the pump in the garden.
Pompey bahçedeki pompanın içine su akıtıyordu
Pompey about to run the pump in the garden let some water flow into it
Pompey çalıştırmak üzere bahçedeki pompanın içine su akıtıyordu
egg
yumurta
to break
kırmak
The cook and aunt (y) Tilly were cracking eggs in the kitchen.
Aşçı ve Tilly Yenge mutfakta yumurta kırıyorlardı.
spoon
kaşık
master /expert
usta
mastery /proficiency / craftmanship
ustalık
I'm so glad. You have already learned three hundred words.
Çok sevindim. Çoktan üç yüz tane kelime öğrendin.
expertly /skillfully
ustalıkla
to skillfully use /wield
ustalıkla kullanmak
they were expertly wielding their spoons
kaşıklarını ustalıkla kullanıyorlardı
food /meal
yemek
the day's meals
günün yemekleri
to prepare /to get ready
hazırlamak
They were preparing the meals of the day.
Günün yemeklerini hazırlıyorlardı.
Expertly wielding their spoons they were preparing the meals of the day.
Kaşıklarını ustalıkla kullanarak günün yemeklerini hazırlıyorlardı.
The cook and aunt (y) Tilly were cracking eggs in the kitchen and expertly wielding their spoons they were preparing the meals of the day.
Aşçı ve Tilly Yenge mutfakta yumurta kırıyor ve kaşıklarını ustalıkla kullanarak günün yemeklerini hazırlıyorlardı.
The cook and aunt (y) Tilly were cracking eggs in the kitchen and expertly wielding their spoons they were beginning to prepare the meals of the day.
Aşçı ve Tilly Yenge mutfakta yumurta kırıyor ve kaşıklarını ustalıkla kullanarak günün yemeklerini hazırlamaya başlıyorlardı.
Practice this lesson