Reading Turkish: Soğuk Büyü - Kate Elliott 20 - Soğuk Büyü - Birinci Bölüm t

QuestionAnswer
work
all (h)her
every work of the houseevin her işi
to do the jobişi görmek
doing (lit. seeing) every work of the houseevin her işini gören
to flowakmak
to drain off /empty /let sthg flow(a)akıtmak
pumppompa
to cause sthg to work /to run /operate /startçalıştırmak
to be about to xx-mek üzere
to be about to run /start (a machine)çalıştırmak üzere
gardenbahçe
the pump in the gardenbahçedeki pompa
Pompey led water flow into the pump in the garden.Pompey bahçedeki pompanın içine su akıtıyordu
Pompey about to run the pump in the garden let some water flow into itPompey çalıştırmak üzere bahçedeki pompanın içine su akıtıyordu
eggyumurta
to breakkırmak
The cook and aunt (y) Tilly were cracking eggs in the kitchen.Aşçı ve Tilly Yenge mutfakta yumurta kırıyorlardı.
spoonkaşık
master /expertusta
mastery /proficiency / craftmanshipustalık
I'm so glad. You have already learned three hundred words.Çok sevindim. Çoktan üç yüz tane kelime öğrendin.
expertly /skillfullyustalıkla
to skillfully use /wieldustalıkla kullanmak
they were expertly wielding their spoonskaşıklarını ustalıkla kullanıyorlardı
food /mealyemek
the day's mealsgünün yemekleri
to prepare /to get readyhazırlamak
They were preparing the meals of the day.Günün yemeklerini hazırlıyorlardı.
Expertly wielding their spoons they were preparing the meals of the day.Kaşıklarını ustalıkla kullanarak günün yemeklerini hazırlıyorlardı.
The cook and aunt (y) Tilly were cracking eggs in the kitchen and expertly wielding their spoons they were preparing the meals of the day.Aşçı ve Tilly Yenge mutfakta yumurta kırıyor ve kaşıklarını ustalıkla kullanarak günün yemeklerini hazırlıyorlardı.
The cook and aunt (y) Tilly were cracking eggs in the kitchen and expertly wielding their spoons they were beginning to prepare the meals of the day.Aşçı ve Tilly Yenge mutfakta yumurta kırıyor ve kaşıklarını ustalıkla kullanarak günün yemeklerini hazırlamaya başlıyorlardı.