Reading Turkish: Soğuk Büyü - Kate Elliott 15 - Soğuk Büyü - Birinci Bölüm o

QuestionAnswer
next to me
yanımda
wall
duvar
on the wall next to me
yanımdaki duvarda
family
aile
the Hassi Barahal family
Hassi Barahal ailesi
traditional
geleneksel
decoration /brand /mark /token (betrothal /engagement)
nişan
the traditional token of the Hassi Barahal family
Hassi Barahal ailesinin geleneksel nişanı
sword
kılıç
coat hanger
askılık
sword hanger
kılıç askılığı
to be located in /to be situated in
yer almak
On the wall next to me hang the sword hanger which was the traditional token of the Hassi Barahal family.
Yanımdaki duvarda Hassi Barahal ailesinin geleneksel nişanı olan kılıç askılığı yer alıyordu.