Elon.io logoELON.IO

Reading Turkish: Soğuk Büyü - Kate Elliott

Lesson 11: Soğuk Büyü - Birinci Bölüm k

0%
QuestionAnswer
third
üçüncü
in the rooms on the third floor
Üçüncü kattaki odalarında
girl
kız
small /little /young
küçük
and the little girls
küçük kızlar da
still /just /yet
hâlâ
asleep /in sleep
uykuda
like
gibi
to seem /to appear /to look
görünmek
the little girls seemed to be sleeping
küçük kızlar uykuda gibi görünüyorlardı
In the rooms on the third floor the little girls too seemed to still be sleeping.
Üçüncü kattaki odalarında, küçük kızlar da hâlâ uykuda gibi görünüyorlardı.
I'm so glad. You have already learned two hundred words.
Çok sevindim. Çoktan iki yüz tane kelime öğrendin.
Practice this lesson