Reading Turkish: Soğuk Büyü - Kate Elliott 5 - Soğuk Büyü - Birinci Bölüm e

QuestionAnswer
bed
yatak
the same
aynı
the same bed
aynı yatak
to share
paylaşmak
after
sonra
after sharing
paylaştıktan sonra
after sharing the same bed
aynı yatağı paylaştıktan sonra
year
yıl
for years
yıllarca
after sharing the same bed for years
yıllarca aynı yatağı paylaştıktan sonra
with
ile
with my cousin Beatrice
kuzenim Beatrice ile
after sharing with my cousin Beatrice the same bed for years
Yıllarca kuzenim Beatrice ile aynı yatağı paylaştıktan sonra
I'm so glad. You have already learned one hundred and twenty words.
Çok sevindim. Çoktan yüz yirmi tane kelime öğrendin.
sleep
uyku
Bee's sleep
Bee'nin uykusu
to know
bilmek
I knew
biliyordum
I knew that it was...
olduğunu biliyordum
very
çok
heavy
ağır
I knew that Bee's sleep was very heavy
Bee'nin uykusunun çok ağır olduğunu biliyordum
After sharing with my cousin Beatrice the same bed for years, I knew that Bee's sleep was very heavy.
Yıllarca kuzenim Beatrice ile aynı yatağı paylaştıktan sonra, Bee'nin uykusunun çok ağır olduğunu biliyordum.