Reading Turkish: Soğuk Büyü - Kate Elliott 4 - Soğuk Büyü - Birinci Bölüm d

QuestionAnswer
to notice
fark etmek
before /earlier
önce
before he noticed
o fark etmeden önce
to put
koymak
to put back / to put in its place
yerine koymak
I should put back
yerine koymalıydım
I should put the book in its place before he noticed
kitabı o fark etmeden önce yerine koymalıydım
or (otherwise)
yoksa
the cold
soğuk
it would be
olacaktı
problem
sorun
the cold would be my problem
soğuk, sorunum olacaktı
I'm so glad. You have already learned one hundred and ten words.
Çok sevindim. Çoktan yüz on tane kelime öğrendin.
light /mild
hafif
the lightest /the least
en hafif
the lightest (least) of my problems
sorunlarımın en hafif
or otherwise the cold would be the lightest of my problems
yoksa soğuk, sorunlarımın en hafif olacaktı
I should put the book in its place before he noticed, or otherwise the cold would be the lightest of my problems.
Kitabı o fark etmeden önce yerine koymalıydım, yoksa soğuk, sorunlarımın en hafif olacaktı.