Elon.io logoELON.IO

Reading Turkish: Harry Potter ve Felsefe Taşı (Kitabı 1)

Lesson 15: Birinci bölüm - Sağ Kalan Çocuk - n

0%
QuestionAnswer
to go to work
işe gitmek
while going to work
işe giderken
a tie
kravat
to choose
seçmek
tasteless
tatsız
the most tasteless tie
en tatsız kravat
while chosing the most tasteless tie
en tatsız kravatı seçerken
to wear (accessoires)
takmak
that he wore
taktığı
while chosing the most tasteless tie, that he wore
taktığı en tatsız kravatı seçerken
song
şarkı
to murmur /mutter /hum
mırıldanmak
He hummed a song.
Bir şarkı mırıldanıyordu.
Mr. Dursley was humming a song while going to work, while chosing the most tasteless tie that he wore.
Mr. Dursley, işe giderken taktığı en tatsız kravatı seçerken bir şarkı mırıldanıyordu.
scream
çığlık
to scream
çığlıklar atmak
screaming Dudley
çığlıklar atan Dudley
baby chair / high chair
mama sandalyesi
to sit
oturmak
to seat s.o.
oturtmak
in order to seat the screaming Dudley into the highchair
çığlıklar atan Dudley'yi mama sandalyesine oturtmak için
to struggle /wrestle /to be at each other's throat
boğuşmak
while struggling to seat the screaming Dudley into the highchair
çığlıklar atan Dudley'yi mama sandalyesine oturtmak için boğuşurken
pleasant / delightful
keyifli
pleasantly
keyifli keyifli
gossip (d)
dedikodu
to gossip
dedikodu etmek
she was pleasantly gossiping
keyifli keyifli dedikodu ediyordu
and Mrs. Dursley was pleasantly gossiping while struggling to seat the screaming Dudley in the high chair
Mrs. Dursley de çığlıklar atan Dudley'yi mama sandalyesine oturtmak için boğuşurken keyifli keyifli dedikodu ediyordu
Mr. Dursley was humming a song while going to work, while chosing the most tasteless tie that he wore,and Mrs. Dursley was pleasantly gossiping while struggling to seat the screaming Dudley in the high chair.
Mr. Dursley, işe giderken taktığı en tatsız kravatı seçerken bir şarkı mırıldanıyor, Mrs. Dursley de çığlıklar atan Dudley'yi mama sandalyesine oturtmak için boğuşurken keyifli keyifli dedikodu ediyordu.
Practice this lesson