Reading Turkish: The Wheel of Time Vol. 1- The Eye of the World - Dünyanın Gözü 40 - Chapter 1- Boş bir yol - zm

QuestionAnswer
longuzun
a head taller than-den bir baş uzun
He was a head taller than his father.Babasından bir baş uzundu.
regionbölge
who /that was in that regiono bölgedeki
everybodyherkes
everybody in that regiono bölgedeki herkes
He was a head taller than everyone in that region.O bölgedeki herkesten bir baş uzundu.
He was a head taller than his father and than everyone in that region.O babasından ve o bölgedeki herkesten bir baş uzundu.
appearancegörünüş
in his appearancegörünüşünde
In his appearance were very (ç) few things of Tam.Görünüşünde Tam'dan çok az şey vardı.
the widthgenişlik
the width of his shouldersomuzların genişliği
maybe nothing apart from the width of his shouldersbelki omuzların genişliği dışında hiçbir şey
In his appearance were very (ç) few things of Tam, maybe nothing apart from the width of his shoulders.Görünüşünde Tam'dan çok az şey vardı, belki omuzların genişliği dışında hiçbir şey.
He was a head taller than his father and than everyone in that region and in his appearance were very (ç) few things of Tam, maybe nothing apart from the width of his shoulders.Babasından ve o bölgedeki herkesten bir baş uzundu ve görünüşünde Tam'dan çok az şey vardı, belki omuzların genişliği dışında hiçbir şey.