Elon.io logoELON.IO

New course

Lesson 1: `H) Quality, frequency and extent

0%
QuestionAnswer
frequently
vaak/geregeld
majority
meerderheid
minority
minderheid
severe
strenge
sufficient
voldoende
scarcely
nauwelijks
fragile
kwetsbaar
accurate
nauwkeurig
appropriate
geschikt/gepast
increasingly
steeds meer
approximately
ongeveer
huge
enorm
tidy
netjes
properly
naar behoren
generally
over het algemeen
seldom
zelden
ridiculous
belachelijk
hardly
nauwelijks
main
belangrijkste
suitable
geschikt
dull
saai
Practice this lesson