Reading Turkish: The Wheel of Time Vol. 1- The Eye of the World - Dünyanın Gözü 32 - Chapter 1- Boş bir yol - zf

QuestionAnswer
air /weatherhava
to darkenkararmak
to get darkhava kararmak
after dark /after getting darkhava karardıktan sonra
safegüvenli
it was safegüvenliydi
it was not safegüvenli değildi
it was no longer safeartık güvenli değildi
after dark it was no longer safeartık hava karardıktan sonra güvenli değildi
outside /exteriordışarıda
to be outsidedışarıda olmak
it was not safe to be outsidedışarıda olmak güvenli değildi
it was no longer safe to be outside after darkArtık hava karardıktan sonra dışarıda olmak güvenli değildi.