Reading Turkish: The Wheel of Time Vol. 1- The Eye of the World - Dünyanın Gözü 30 - Chapter 1- Boş bir yol - zd

QuestionAnswer
sheepkoyun
(sheep) fold/pen /Gehege /Koppelağıl
sheep foldskoyun ağılları
to attack /assault +datsaldırmak
The wolves had attacked the sheep folds.Kurtlar koyun ağıllarına saldırmıştı.
stableahır
wallduvar
the stable wallsahır duvarları
to tear into piecesparçalamak
the wolves had torn the stable walls into piecesKurtlar ahır duvarlarını parçalamıştı.
toothdiş
with their teethdişleriyle
the wolves had torn the stable walls into pieces with their teethKurtlar ahır duvarlarını dişleriyle parçalamıştı.
The wolves had attacked the sheep folds and torn the stable walls into pieces with their teeth.Kurtlar koyun ağıllarına saldırmış ve ahır duvarlarını dişleriyle parçalamıştı.
cattlesığır
to reach +datulaşmak
to reach the cattlesığırlara ulaşmak için
horseat
to reach the horsesatlara ulaşmak için
to reach the cattle and the horsessığır ve atlara ulaşmak için
The wolves had attacked the sheep folds and torn the stable walls into pieces with their teeth to reach the cattle and the horses.Kurtlar koyun ağıllarına saldırmış, sığır ve atlara ulaşmak için ahır duvarlarını dişleriyle parçalamıştı.