The lion, the witch and the wardrobe - Swahili 4 - Chapter 1-c

QuestionAnswer
to send
kupeleka
to be sent
kupelekwa
they were sent
walipelekwa
to /for /by
kwa
old man
mzee
to an old man/elder
kwa mzee
they were sent to an old man
walipelekwa kwa mzee
professor
profesa
an old man and professor
mzee na profesa
who
ambaye
to live /exist
kuishi
he was
alikuwa
he was living
alikuwa akiishi
center / middle /in the middle
katikati
in the middle of
katikati mwa
in the middle of England
katikati mwa England
He was living in the middle of England.
Alikuwa akiishi katikati mwa England.
They were sent to an elder and professor who was living in the middle of England.
Walipelekwa kwa mzee na profesa ambaye alikuwa akiishi katikati mwa England,
ten
kumi
mile(s)
maili
ten miles
maili kumi
from
kutoka
ten miles from
maili kumi kutoka
post office
ofisi ya posta
close /almost
karibu
the closest post office
ofisi ya posta ya karibu
ten miles from the nearest post office
maili kumi kutoka ofisi ya posta ya karibu
They were sent to an elder and professor who was living in the middle of England, ten miles from the closest post office.
Walipelekwa kwa mzee na profesa ambaye alikuwa akiishi katikati mwa England, maili kumi kutoka ofisi ya posta ya karibu. .