Αγγλικά για Έλληνες του Duolingo (για αρχάριους)

QuestionAnswer
a - an (αρσ.)
ένας
a dog
ένας σκύλος
a turtle
μια χελώνα
an apple
ένα μήλο
and
και
apple
μήλο
apples
μήλα
are
είναι
boy
αγόρι
boy
αγόρι
boys
αγόρια
bread
ψωμί
cat
γάτα
cats
γάτες
child
παιδί
children
παιδιά
dog
σκύλος
dogs
σκύλοι
drink
πίνω
drinks
πίνει
eat
τρώω
eats (he she it)
τρώει
girl
κορίτσι
girls
κορίτσια
has
έχει
have
έχω
he
αυτός
he is
αυτός είναι
I
εγώ
I am
εγώ είμαι
is
είναι
it
αυτό
it is
αυτό είναι
man
άντρας
men
άντρες
milk
γάλα
newspaper
εφημερίδα
please
παρακαλώ
she
αυτή
she is
αυτή είναι
thank you
ευχαριστώ
thanks
ευχαριστώ
the (αρσ)
ο
the (θηλ.)
η
the (ουδ)
το
the apple
το μήλο
the dog
ο σκύλος
the turtle
η χελώνα
they (αρσ.)
αυτοί
water
νερό
we
εμείς
woman
γυναίκα
women
γυναίκες
you (εν.)
εσύ
you (πλ.)
εσείς
you are (εν.)
εσύ είσαι
you are (πληθ)
εσείς είστε
you are welcome
παρακαλώ
άντρας
man
άντρες
men
ένα μήλο
an apple
ένας - μία - ένα (όταν η επόμενη λέξη αρχίζει με φωνήεν)
an
ένας άντρας
a man
ένας άντρας
a man
ένας σκύλος
a dog
έχει
has
έχει
has
έχω, έχεις, έχουμε, έχετε, έχουν
have
αγόρια
boys
αυτή
she
αυτή είναι
she is
αυτό
it
αυτό είναι
it is
αυτός
he
αυτός είναι
he is
αυτοί, αυτές, αυτά
they
γάλα
milk
γάτα
cat
γάτες
cats
γυναίκα
woman
γυναίκες
women
είναι (ενικός)
is
είναι (πληθυντικός)
are
εγώ
I
εγώ είμαι
I am
εμείς
we
εσύ είσαι, εσείς είστε
you are
εσύ, εσείς
you
ευχαριστώ
thanks
εφημερίδα
newspaper
η χελώνα
the turtle
και
and
κορίτσι
girl
κορίτσια
girls
μήλα
apples
μήλο
apple
μια χελώνα
a turtle
νερό
water
ο άντρας
the man
ο άντρας
the man
ο σκύλος
the dog
ο, η, το (οριστικό άρθρο)
the
πίνει
drinks
πίνω, πίνεις, πίνουμε, πίνετε, πίνουν
drink
παιδί
child
παιδιά
children
παρακαλώ (όταν ζητάμε κάτι)
please
παρακαλώ (απάντηση στο ευχαριστώ)
you are welcome
σε ευχαριστώ
thank you
σκύλοι
dogs
σκύλος
dog
το μήλο
the apple
τρώει
eats
τρώω, τρως, τρώει, τρώμε, τρώτε, τρώνε
eat
ψωμί
bread