Genki

QuestionAnswer
(do something) lateasoku
(my) fathertiti
(my) motherhaha
(my) older sisterane
(Something) ends (が)owaru
about....; concerning....nituite
air (空気)kuuki
airplanehikouki
all (of the people) togetherminnade
alwaysitumo
and thensore kara
apartmentapaato
baggagenimotu
beautiful / cleankirei na
becausekara
Because I have a test tomorrow, I will study tonightasita tesuto ga arimasu kara, konban benkyousimasu
Birthdaytanzyoubi
BlackKurui
blackboard (黒板)kokuban
blueaoi
boringtumaranai
Boxed lunchObentou
bright, smart, cleveratamogaii
busbasu
busyisogasi
cafeteriasyokudou
CHEERS! 乾杯kanpai
chopstickshasi
clumsy; poor at (下手)heta na
cold weathersamui
Coloriru
companykaisya
Concertkonsaato
convenience storekonbini
convenientbenri na
cutekawaii
difficultmuzukasii
Don’t drink yet. Mary said that she would comeAa, mada nomanai de kudasai. Mearii san mo kuru to itteimasita kara
easy / kindyasasii
Easy going 楽Raku
electricitydenki
Especially (特)toku ni
Essay; compositionSakubun
Examsiken
Excuse me, does this bus go to the city hospital?ano sumimasen, kono basu ha siminbyouin he ikemasu ka
Excuse me, please teach me a littlesumimasen. tyotto osiete kudasai
extremelysugoku
eyeme
familykazoku
fasthayai
funtanosi
glassesmegane
Good childiiko
good-lookingkakkoii
grandfather / old manoziisan
grandmother / old womanobaasan
GuitarGitaa
hairkami
healthygenki na
He’s tall and good looking, isn’t he?Segatakakute, kakkoii desu ne
holidayyasumi
homestay; living with a local familyhommusutei
Homeworksyukudai
hotatui
I (used by men)boku
I am busy on Sundaynitiyoubi ha isogasii desu
i dont knowsirimasen
I have borrowed a funny dvd, so if you’d like, won’t you come see itOmosiroi DVD wo karimasita Kara, yokattara mini kimasen ka
I knowsitteimasu
I neither like nor dislike itsuki demo kirai demo nai desu
I saw an interesting movie yesterdaykinou, omosiroi eiga wo mimasita
I think nothing is neededNanimo iranai to omoimasu
I took a beautiful picture in kyotokyouto de kireina syasin wo torimasita
I was wearing glasses when I was in high schoolKoukou no toki ha Megane wo kaketeimasita
I went to a department store to buy a bagDepaato ni kaban wo kai ni ikimasita
I will borrow her notebook and photocopy itnooto wo karite, kopiisimasu
I'll do it.yarimasyou ka
I'm sorry, I forgot to bring the textbooksumimasen, kyoukasyo wo wasuremasita
if you likeyokattara
If you likeYokattara
Illness; sicknessByouki
inexpensive/cheapyasui
interestingomosiroi
Is this a picture of your family, sue?Kore ha suu San no kazoku no syasin desu ka
It rainsame ga huru
It's okay. Not to worry.daizyoubu
I’m not doing anything especially. I’m looking at Sue’s picturesBetuni nanimo siteimasen. Ima, suu san no syasin wo miteimasu
I’m sorry for being lateOsoku natte sumimasen
Ken said he has a part time jobKen san ha arubaito ga aru to itteimasita
kindsinsatu na
largeookii
Last monthSengetu
Last yearkyonen
Let's study in the library togetherissyoni tosyokan de benkyousimasyou
Lets go by bus because taxis are expensiveTakusii ha takai desu kara, basu ni norimasyou
livelynigiyaka na
LonelySabusii
longNegai
Mary is wearing a cute t-shirtMearii San ha kawaii Tsyatu wo kiteimasu
May I see your computer?anata no pasokon wo mite mo ii desu ka
Mean spiritediziwaru na
Medicinekusuri
Moneyokane
Mrs. Kim hates nattokimu san ha nattou ga daikirai desu
Municipal Hospitalsiminbyouin
My sister is married. She lives in Seoul now. She has one childAne ha kekkonsiteimasu. Ima souru ni sundeimasu. Kodomo ha hitori imasu
Near futureKondo
newatarasi
NewspaperSinbun
nextTugi
next weekraisyuu
next yearrainen
Nightyoru
not busyhima na
nothing in particularbetuni
of coursemotiron
office workerkaisyain
Oh, there’s a cat. But, He’s a little fat, isn’t heAa, neko ga imasu. Demo, tyotto hutotteimasu ne
old (thing)hurui
older sisteroneesan
pagepaazi
PianoPiano
PizzaPiza
Place (取)tokoro
Postage Stampkitte
postcardhagaki
Professor Yamashita knows my motherYamasita Sensei ha haha sitteimasu
Professor Yamasita dislikes fishyamasita sensei ha sakana ga kirai desu
Professor Yamasita is a scary teacheryamasita sensei ha kowai sensei desu
Professor yamasita is Japanese and about 50 years oldYamasita Sensei ha nihonzin de, gozyuusai gurai desu
Professor Yamasita was an energetic teacheryamasita sensei ha genkina sensei desita
quietsizuka na
rainame
Redakai
right awaysugu
Robert likes his japanese classesrobaato san ha nihongo no kurasu ga suki desu
Robert, please read the next pagerobaato san, tugi no paazi wo yonde kudasai
Robert, you had a hard time today, didnt yourobaato san, kyou ha taihen desita ne
roomheya
scarykowai
seaumi
Shall we drink coffee at a cafekafe de koohii wo nomimasyou ka
Shall we start?Hazimemasyou ka
short (length)mizikai
short (stature)segahikui
showersyawaa
siblingskyoudai
Sick (病気)Byouki
SkiSukii
skillful; good at (上手)zyouzu na
Sleeping is not allowed in class!kurasu de nete ha ikemasen yo
slowlyyukkuri
smalltiisai
songuta
Sue and Robert will come. I think Mary will come tooSuu san to robaato san ga kimasu. Mearii san mo kuru to omoimasu
Sue, please wake upsuu san, okite kudasai
summer (夏)natu
Takeshi is busytakesi san ha isogasii desu
Takeshi is reading a book in EnglishTakesi San ha eigo no hon wo yondeimasu
Takeshi likes coffee a lottakesi san ha koohii ga daisuki desu
Takeshi, would you like to have a BBQ tomorrow?Takesi San asita minnade baabekyuu wo simasen ka
tall (stature)segatakai
Textbookkyoukasyo
that would be finekekkou desu
thats too bad 残念 (desu ne)zannen
The day after tomorrowasatte
The food at that restaurant is inexpensive and deliciousAno resutoran no tabemono ha yasukute, oisii desu
The hotel was clean and we were happyHoteru ha kirei de, yokatta desu
The sea was very beautiful in Okinawaokinawa no umi ha totemo kirei desita
Then, i’ll come right nowZyaa, sugu ikimasu
This is my dad. He works for an American companyKore ha titi desu. Amerika no kaisya ni tutometeimasu
This is my favorite bookkore ha boku no sukina hon desu
This room is a little hotkono heya ha tyotto atui desu
This weekkonsyuu
to askkiku
to be absent / to restyasumu
to be late (即)osokunaru
To be on the heavy sidehutotteimasu
To be popularninkigaaru
to be thinyasateimasu
to begin (始)hazimeru
to borrowkariru
to bring (a person)turetekuru
to bring (a thing)motte kuru
to call 電話denwasuru
to carry / to holdmotu
to clean 掃除sozisuru
to close somethingsimeru
to cook 料理ryourisuru
To danceodoru
To diesinu
to dislike / hatekirai na
to do laundry 洗濯sentakusuru
to do; to performyaru
To drive 運転untensuru
to enterhairu
to forgetwasureru
to gain weighthutoru
To get (from somebody)morau
to get marriedkekkonsuru
to get offoriru
to get to knowsiru
to go outdekakeru
to helptetudau
To hurryisogu
To leave the houseIe wo deru
to livesumu
to lose weightyasaru
to make a phone calldenwa wo kakeru
to make (作)tukuru
to neediru
To open somethingakeru
To playasobu
To play (a stringed instrument or piano)hiku
to put on (a hat)haburu
to put on (clothes above wasit)kiru
to put on (items below waist)haku
to put on glassesmegane wo kakeru
To return (a thing)kaesu
to ride; to boardnoru
to say (言)iu
to singutau
to sit downsuwaru
to smoketabako wo suu
to stand uptatu
To stare atziruzirumiru
to swimoyogu
to take (a thing) (持)motte iku
to take a bathohuro ni hairu
To take a showersyawaa wo abiru
to teach / to instructosieru
to think (思)omou
to throw away (捨)suteru
To turn off / to erasekesu
to turn ontukeru
To usetukau
To washarau
to work at (で働く)de hataraku
to work fortutomeru
Today I got up at 7 and studied Japanesekyou ha, sitizi ni okite, nihongo no benkyousimasita
togetherissyoni
Tokyo is busytoukyou ha nigiyaka desu
Tom has long hairTomu ha kami ga negai desu
Tom is a little overweightTomu San ha tyotto hutotteimasu
Tom’s hair is longTomu san no kami ha negai desu
Too bad. Shall I bring somethingZannen desu ne. Nanika motte imasyou ka
tough (situation)taihen
Traditional Japanese theatrical artkabuki
Traindensya
Train Ticketkippu
travelryokou
uh-huh; yesun
uh-uh; nouun
Ummm, take this seat pleaseano, douzo suwatte kudasai
until (a time)made
verytotemo
weathertenki
weather forecast 天気予報tenkiyohou
what kind of...donna
Whitesirui
Who will come?Dare ga kimasu ka
windowmado
womanonnano hito
Word; vocabularyTango
You are good (at cooking) aren’t you. Do you like cooking, Robert?Zyouzu desu ne. Robaato San ha ryouri suru no ga suki desu ka
You must not take pictures herekoko de syasin wo totte ha ikemasen
YoungWakai
younger brotherotouto
younger sisterimouto
お尻(butt)osiri
カメラkamera
カラオケkaraoke
トマトtomato
バーベキューbaabekyuu
パーティーpaathii
今月kongetu
今朝 (this morning)kesa
仕事sigoto
冬winterhuyu
口 (mouth)kuti
大学生daigakusei
手(hand)te
指 (fingers)yubi
有名yuumei
来月raigetu
mai
歯 (tooth)ha
毎週every week
目 (eyes)me
耳 (ears)mimi
肩(shoulder)kata
背中 (back)senaka
胸 (breast or peck)mune
腹 (stomach)onaka
足(leg)asi
頭 (head)atama
顔 (face)kao
髪 (hair)kami
鼻 (nose)hana