Turkish - çalışmak

Wordçalışmak
Meaningto work
Part of speechVERB - intransitive, non-passive
Pronunciation
CourseTurkish
LessonThe infinitive and the stem

Elon.io is an online learning platform

We have an entire course teaching grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now

Usages of çalışmak

Tomorrow we are working.Yarın çalışıyoruz.
You are working every day.(Sen) her gün çalışıyorsun.(Sen) her gün çalışıyorsun.
I am working in an office.(Bir) ofiste çalışıyorum.(Bir) ofiste çalışıyorum.
On Wednesday I am working.Çarşamba günü çalışıyorum.
workroom, studyçalışma odası
to studyders çalışmak
Study.Ders çalış.
While some kids study in schools, some kids are working in the streets.Bazı çocuklar okulda ders çalışırken, bazı çocuklar sokakta çalışıyor.
To work is half of worship.Çalışmak ibadetin yarısıdır.
His father works part-time.Babası yarı zamanlı çalışıyor.
the doctor who is workingçalışan doktor
The doctor who has been working for hours got [apparently] tired.Saatlerce çalışan doktor yorulmuş.
The place in which I work gives good salary.Benim çalıştığım yer iyi maaş veriyor.
study, research; workçalışma
You either work for me or I'll report you to the police.Ya benim için çalışırsın ya da seni polise ihbar ederim.
If people work in very tiring jobs, they will be unhappy.İnsanlar çok yorucu işlerde çalışırlarsa mutsuz olurlar.
Study for your exams so you can pass your courses.Sınavlarına çalış ki derslerini geçebilirsin.

Elon.io is an online learning platform

We have an entire course teaching grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now