Elon.io logoELON.IO

Turkish

gitmek

View all Turkish lessons View all Turkish vocabulary
Wordgitmek
Meaningto go
Part of speechVERB - transitive, non-causative, VERB - ablative, VERB - dative
Pronunciation

Elon.io is an online language learning platform

We have tons of lessons teaching grammar and vocabulary.

Usages of gitmek

I want to go.Gitmek istiyorum.
I am going home.Eve gidiyorum.
Don't go.Gitme.
Well, I am going, okay?Peki, ben gidiyorum, tamam mı?
Is it to home that you are going?(Sen) eve mi gidiyorsun?
Are you going home?(Sen) eve gidiyor musun?
Is it you who is going home?Sen mi eve gidiyorsun?
I am going from here to thereO.(Ben) buradan oraya gidiyorum.
Where are you going?(Sen) nereye gidiyorsun?
Go from my side.(Benim) yanımdan git.
I am going outsideNOUN.(Ben) dışarıya çıkıyorum.

As a phrase, 'to go outside' is translated to Turkish as "dışarı çıkmak".

I am going outsideADVERB.(Ben) dışarı çıkıyorum.

As a phrase, 'to go outside' is translated to Turkish as "dışarı çıkmak".

We sometimes go to the cinema after work.(Biz) bazen işten sonra sinemaya gidiyoruz.
Don't go to the grocery. We still have someB bread.Bakkala gitme. Hala biraz ekmeğimiz var.
We are going in April.(Biz) nisanda gidiyoruz.
I am going by metro.(Ben) metroyla gidiyorum.
With whom are you going to the cinema?(Sen) kiminle sinemaya gidiyorsun?
Didn't you go with them?(Sen) onlarla gitmedin mi?
Go straight atFROM the traffic lights.Trafik ışıklarından düz gidin.
to go to dinner; to go to lunchyemeğe gitmek
You will go at nine o'clock, right?(Sen) saat dokuzda gideceksin, değil mi?
Won't we go?(Biz) gitmeyecek miyiz?
When will we go?(Biz) ne zaman gideceğiz?
Shall we go to the cinema?Sinemaya gidelim mi?
I am going there alone.(Ben) oraya yalnız gidiyorum.
None of you are going.Hiçbiriniz gitmiyorsunuz.
I usually go to the cinema in the morning.Sinemaya genellikle sabah giderim.
Maybe we will go to the lesson tomorrow.Belki yarın derse gideriz.
Let's go to the bazaar today.Pazara gidelim bugün.
You will go to school.Okula gidersin.
Did you go to the doctor for the mole on your ass?Kıçındaki ben için doktora gittin mi?
You went so suddenly that I could not forget you.Öyle aniden gittin ki seni unutamadım.
Sunday night we had went to the cinema with my sister.INFORMALPazar akşamı ablam ile sinemaya gittiydik.
(Apparently, I heard that) Tomorrow you are leaving Istanbul. [Lit.] Tomorrow from İstanbul you are going-ed.Yarın İstanbul'dan gidiyormuşsunuz.
If you were going to Ankara at the night of 5th of November, you are guilty!5 Kasım gecesi Ankara'ya gidiyorduysanız suçlusunuz!
Go to the tailor, shorten the cuffs of your pants.Terziye git, pantolonunun paçalarını kısalt.
There is probably a lot of congestion at this hour, don't go.Bu saatte çok trafik vardır, gitmeyin.
My going is needed.Gitmem gerekiyor.
I will go to the U.S for Work and Travel in summer.Yazın Amerika'ya Work and Travel'a gideceğim.
Every June, I go on vacation with my family.Haziran ayları ailemle tatile giderim.
I have to go to school.Okula gitmek zorundayım.
Go and buy a suit for your (paternal) uncle.Git ve amcana bir takım elbise satın al.
We went to a mother-daughter picnic.Analı kızlı bir pikniğe gittik.
My going is needed.Gitmem lazım.
I won't go to that concert without you guys.Sizsiz gitmem ben o konsere.
[Lit.]There is shadow, let's go over there.Şurası gölge, oraya gidelim.
Let's go that way. [Lit.] Let's go from that place.Şuradan gidelim.
Where are you going?Nereye gidiyorsun?
I went to the market and bought cigarettes.Markete gidip sigara aldım.
Let's get up early in the morning and go to the seaside.Sabah erken kalkıp deniz kenarına gidelim.
[Lit.] Hopefully you go without accidents without trouble.İnşallah kazasız belasız gidersiniz.
I wish we went home.Keşke eve gitsek.
If his school was close, he would go to the library every day.Okulu yakın olsaydı her gün kütüphaneye giderdi.
If the pool is not dirty, go swim.Havuz kirli değilse gidin yüzün.
If you don't have money, you can't go on a vacation.Paranız yoksa tatile gidemezsiniz.
If you're bored, let's go to the cinema?Canın sıkıldıysa sinemaya gidelim mi?
We haven't met up with Ceren since the vacation we went on together.Ceren'le beraber gittiğimiz tatilden beri görüşmedik.

Elon.io is an online language learning platform

We have tons of lessons teaching grammar and vocabulary.