Turkish - çocuk

Wordçocuk
Meaningchild
Part of speechnoun
Pronunciation
CourseTurkish
LessonThe Turkish alphabet

Elon.io is an online learning platform

We have an entire course teaching grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now

Usages of çocuk

a small childküçük bir çocuk
childrençocuklar
You are a child.(Sen) (bir) çocuksun.
He is looking after the child.O çocuğa bakıyor.
Am I a child?(Ben) (bir) çocuk muyum?
The children are hers.Çocuklar onun.
the child's fatherçocuğun babası
your children(sizin) çocuklarınız
I am afraid of her children.(Onun) çocuklarından korkuyorum.
The children are outside.Çocuklar dışarıda.
The children ran to school.Çocuklar okula koştu(lar).
Was I a naughty child?(Ben) yaramaz (bir) çocuk muydum?
They are children.Çocuklar.
Some children are very smart.Bazı çocuklar çok akıllı.
You will look after my children.Çocuklarıma bakarsın.
Bad mothers hit their children.Kötü anneler çocuklarına vururlar.
In the hospital, nurses vaccinated the children.Hastanede hemşireler çocuklara aşı yaptılar.
Naughty children stole the apples on the tree.Yaramaz çocuklar ağaçtaki elmaları çaldılar.
The kids were abandoned by their mothers.Çocuklar anneleri tarafından terkedildi.
(Apparently) The children are going to behave well.Çocuklar uslu davranacaklarmış.
While some kids study in schools, some kids are working in the streets.Bazı çocuklar okulda ders çalışırken, bazı çocuklar sokakta çalışıyor.
In preschool, little kids always laugh together.Anaokulunda küçük çocuklar hep gülüşürler.
My little cousin is a very erratic child.Küçük kuzenim çok dengesiz bir çocuk.
(Apparently) The kid probably got hungry and then (probably) went out to eat food.Çocuğun karnı acıkmıştır sonra yemek yemeye çıkmıştır.
Kids, are you ready? Did you put your clothes on?Çocuklar, hazır mısınız? Giyindiniz mi?
Children, are you putting on your shoes?Çocuklar, ayakkabılarınızı giyiyor musunuz?
the child who is thinkingdüşünen çocuk
The child who is thinking seems unhappy.Düşünen çocuk mutsuz görünüyor.
The bears children are afraid ofÇocukların korktuğu ayılar
Your neighbour's stupid child got that job thanks to his father's money.Komşunun salak çocuğu, babasının parası sayesinde o işe alındı.
Our child is both smart and hardworking.Hem akıllı hem de çalışkan bizim çocuğumuz.

Elon.io is an online learning platform

We have an entire course teaching grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now