çocuk

Usages of çocuk

küçük bir çocuk
a small child
çocuklar
children
(Sen) (bir) çocuksun.
You are a child.
O çocuğa bakıyor.
He is looking after the child.
(Ben) (bir) çocuk muyum?
Am I a child?
Çocuklar onun.
The children are hers.
çocuğun babası
the child's father
(sizin) çocuklarınız
your children
(Onun) çocuklarından korkuyorum.
I am afraid of her children.
Çocuklar dışarıda.
The children are outside.
Çocuklar okula koştu(lar).
The children ran to school.
(Ben) yaramaz (bir) çocuk muydum?
Was I a naughty child?
Çocuklar.
They are children.
Bazı çocuklar çok akıllı.
Some children are very smart.
Çocuklarıma bakarsın.
You will look after my children.
Kötü anneler çocuklarına vururlar.
Bad mothers hit their children.
Hastanede hemşireler çocuklara aşı yaptılar.
In the hospital, nurses vaccinated the children.
Yaramaz çocuklar ağaçtaki elmaları çaldılar.
Naughty children stole the apples on the tree.
Çocuklar anneleri tarafından terkedildi.
The kids were abandoned by their mothers.
Çocuklar uslu davranacaklarmış.
(Apparently) The children are going to behave well.
Bazı çocuklar okulda ders çalışırken, bazı çocuklar sokakta çalışıyor.
While some kids study in schools, some kids are working in the streets.
Anaokulunda küçük çocuklar hep gülüşürler.
In preschool, little kids always laugh together.
Küçük kuzenim çok dengesiz bir çocuk.
My little cousin is a very erratic child.
Çocuğun karnı acıkmıştır sonra yemek yemeye çıkmıştır.
(Apparently) The kid probably got hungry and then (probably) went out to eat food.
Çocuklar, hazır mısınız? Giyindiniz mi?
Kids, are you ready? Did you put your clothes on?
Çocuklar, ayakkabılarınızı giyiyor musunuz?
Children, are you putting on your shoes?
düşünen çocuk
the child who is thinking
Düşünen çocuk mutsuz görünüyor.
The child who is thinking seems unhappy.
Çocukların korktuğu ayılar
The bears children are afraid of
Komşunun salak çocuğu, babasının parası sayesinde o işe alındı.
Your neighbour's stupid child got that job thanks to his father's money.
Hem akıllı hem de çalışkan bizim çocuğumuz.
Our child is both smart and hardworking.
kısa çocuk
(the) short child
Elon.io is an online learning platform
We have an entire course teaching Turkish grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now