Learn Turkish
kahve

Translation & pronunciation

coffee
kahve
noun

Learn Turkish grammar, vocabulary and pronunciation in our Turkish lessons.

Learn Turkish now

Usages

I want coffee without sugar.
(Ben) şekersiz kahve istiyorum.
sentence
This is coffee.
Bu kahve.
sentence
May I get a cup of coffee please?
(Ben) bir fincan kahve alabilir miyim lütfen?
sentence
brown
kahverengi
noun; adjective
Is there no coffee?
- There is.
Kahve yok mu?
- Var.
sentence
one very hot coffee
bir çok sıcak kahve
phrase
There is no coffee, but there is tea.
Kahve yok, fakat çay var.
sentence
Drink the coffee.
Kahveyi iç.
sentence
Is there no coffee?
Kahve yok mu?
sentence
Is it coffee that Elif wants?
Elif kahve mi istiyor?
sentence
There is no coffee, but there is tea.
Kahve yok, ama çay var.
sentence
We have little coffee. Buy more from the grocery.
Az kahvemiz var. Bakkaldan daha fazla al.
sentence
Do you want coffee or tea?
Kahve ya da çay istiyor musun?
sentence
Is there coffee?
- There is.
Kahve var mı?
- Var.
sentence
There is too much milk in my coffee.
Kahvemde çok fazla süt var.
sentence
I want plain coffeeWITHOUT SUGAR AND MILK
(Ben) sade kahve istiyorum.
sentence
Turkish coffee
Türk kahvesi
noun
I am selling coffee.
(Ben) kahve satıyorum.
sentence
Erik was sipping his coffee.
Erik kahvesini yudumluyordu.
sentence
your coffee
(sizin) kahveniz
phrase
Is it Elif who wants coffee?
Elif mi kahve istiyor?
sentence
This coffee is lovely.
Bu kahve güzel.
sentence
Do you want coffee or tea?
Kahve veya çay istiyor musun?
sentence
There is coffee and tea.
Kahve ve çay var.
sentence
Does Elif want coffee?
Elif kahve istiyor mu?
sentence
Do you want coffee or do you want tea?
Kahve mi yoksa çay mı istiyorsun?
sentence
There is coffee.
Kahve var.
sentence

Learn Turkish grammar, vocabulary and pronunciation in our Turkish lessons.

Start learning Turkish now