Turkish - ev

Wordev
Meaninghouse
Part of speechnoun
Pronunciation
CourseTurkish
LessonNouns and articles

Elon.io is an online learning platform

We have an entire course teaching grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now

Usages of ev

the houseev
I am walking home.Eve yürüyorum.
I am going home.Eve gidiyorum.
The houses are big.Evler büyük.
(the) small houseküçük ev
Is it to home that you are going?(Sen) eve mi gidiyorsun?(Sen) eve mi gidiyorsun?
Are you going home?(Sen) eve gidiyor musun?(Sen) eve gidiyor musun?
Is it you who is going home?Sen mi eve gidiyorsun?Sen mi eve gidiyorsun?
The keys are of the house.Anahtarlar evin.
The small house is ours.Küçük ev bizim.
my house(benim) evim(benim) evim
I am coming home from school.(Ben) okuldan eve geliyorum.(Ben) okuldan eve geliyorum.
I am going out of the house.(Ben) evden çıkıyorum.(Ben) evden çıkıyorum.
After that, we are returning home.Ondan sonra, eve dönüyoruz.
We've returned home yesterday.(Biz) dün eve döndük.(Biz) dün eve döndük.
This house has three bedrooms.Bu evin üç yatak odası var.
marriedevli
Do your homework after coming home from school.Okuldan eve geldikten sonra ödevini yap.Okuldan eve geldikten sonra ödevini yap.
I want to be home before it starts raining.Yağmur yağmaya başlamadan önce evde olmak istiyorum.
He went out of the house without taking his umbrella.Şemsiyesini almadan evden çıktı.Şemsiyesini almadan evden çıktı.
I am coming home.Eve geliyorum.
I am coming home.Geliyorum eve.
Whispers wreck homes.LITERALLYFısıltı ev yıkar.
They don't cook at home.Onlar evde yemek yapmaz(lar).Onlar evde yemek yapmaz(lar).
Kamil does not come home some evenings.Bazı akşamlar Kamil eve gelmez.
Return home in the evening not to let your dad get angry.Akşam eve dön ki baban kızmasın.Akşam eve dön ki baban kızmasın.
[Apparently] There is no tea left at home.Evde hiç çay kalmamış.
to get marriedevlenmek
Do you live in your own house?Sen kendi evinde mi oturuyorsun?
There is [probably] about fifty kilometers from work to home.İşten eve yaklaşık elli kilometre vardır.
There is a very good pumpkin dessert at home.Evde çok güzel balkabağı tatlısı var.
homeless person, hoboevsiz
The/a house whose door is brokenKapısı kırılan ev
All of us were impatiently expecting my dad to come home.Hepimiz babamın eve gelmesini sabırsızlıkla bekliyorduk.Hepimiz babamın eve gelmesini sabırsızlıkla bekliyorduk.
The teacher gave us thingies to do at home.Evde yapmamız için öğretmen bize şey verdi.Evde yapmamız için öğretmen bize şey verdi.
When their home collapsed in the earthquake, they stayed in the tent.Depremde evleri çökünce, çadırda kaldılar.
I wish we went home.Keşke eve gitsek.
If I come home too late my dad gets very angry.Eve geç gelirsem babam çok kızıyor.
If I had turned the oven off, the fire in the house wouldn't break out.Ocağı kapatsaydım evdeki yangın çıkmazdı.

Elon.io is an online learning platform

We have an entire course teaching grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now