Learn Turkish
bir

Translation & pronunciation

one
bir
adjective

Usages

one billion
bir milyar
noun
[Lit.] If there isn't one of these ingredients, we can't make a cake.
Bu malzemelerden biri yoksa pasta yapamayız.
sentence
One year later we will forget all of these.
Bir yıl sonra bunların hepsini unutacağız.
sentence
someone, somebody, one (person)
biri
pronoun
When I was little, chips were only one lira.
Ben küçükken cips sadece bir liraydı.
sentence
one very hot coffee
bir çok sıcak kahve
phrase
one thing
bir şey
phrase
My birthday is on March twenty-one.
(Benim) doğum günüm yirmi bir martta.
sentence
At half past eleven.
Saat on bir buçukta.
sentence
My birthday is on the twenty-first of March.
(Benim) doğum günüm martın yirmi birinde.
sentence
first
birinci
adjective
one million
bir milyon
noun
March twenty-one is my birthday.
Yirmi bir mart (benim) doğum günüm.
sentence
suddenlyB
birden
adjective
Some day, everyone will be able to be happy.
Bir gün herkes mutlu olabilecek.
sentence
one trillion
bir trilyon
noun
She has one beautiful bagÇ.
(Onun) bir güzel çantası var.
sentence
one important thing
bir önemli şey
phrase
one big apple
bir büyük elma
phrase
One second; Just a moment; Hold on a sec.
Bir saniye.
phrase
eleven
on bir
noun
each other, one another
birbiri
pronoun
It is one o'clock.
Saat bir.
sentence
suddenly
birdenbire
adverb
one apple
bir elma
phrase
I want one and a half (loaves of) bread.
(Ben) bir buçuk ekmek istiyorum.
sentence

We have 181 Turkish lessons at Elon.io

Start learning now