Turkish - bu

Wordbu
Meaningthis
Part of speechdeterminer, pronoun
Pronunciation
CourseTurkish
LessonDemonstratives

Elon.io is an online learning platform

We have an entire course teaching grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now

Usages of bu

thesebunlar
This is coffee.Bu kahve.
This coffee is lovely.Bu kahve güzel.
This is not right.Bu doğru değil.
These books are not old.Bu kitaplar eski değil.
(at) hereburada
(to) hereburaya
from hereburadan
Is this computer Selma's?Bu bilgisayar Selma'nın mı?
Take from this.Bundan al.
I don't believe this.(Ben) buna inanmıyorum.
these typeTİ3 of thingsbu tip şeyler
This is a bit much.Bu biraz fazla.
Continue through this road.Bu yoldan devam et.
These lemons are very sweet.Bu limonlar çok tatlı.
I don't want this tasteless shit.(Ben) bu lezzetsiz boku istemiyorum.
This house has three bedrooms.Bu evin üç yatak odası var.
todaybugün
this evening; tonightbu akşam
This is the most sillyA cat.Bu en aptal kedi.
This is the world's biggest city.Bu dünyanın en büyük şehri.
Let's not do this.Bunu yapmayalım.
Do you really want this?(Sen) bunu gerçekten istiyor musun?
Kemal wrote this book.Kemal yazdı bu kitabı.
Kemal wrote this book.Bu kitabı yazdı Kemal.
this muchbu kadar
this/thesebu
This bus always comes late.Bu otobüs hep geç gelir.
This forest's stones and rocks are very hard.Bu ormanın taşları ve kayaları çok sert.
In this valley's brook, there are many fish and bugs.Bu vadinin deresinde birçok balık ve böcek var.
Is this classroom always as crowded as this?Bu sınıf her zaman bu kadar kalabalık mı?
How many of our patients were discharged this month?Bu ay hastalarımızdan kaç tanesi taburcu oldu?
Could you taste this dish please?Bu yemeği tadabilir misiniz lütfen?
You can't put this burden onto us.Bu yükü bizim üzerimize koyamazsınız.
My (paternal) uncle can not pay this debt.Bu borcu amcam ödeyemez.
Kamil cannot kill the prime minister with this knife.Kamil bu bıçak ile başbakanı öldüremez
Some months, I can't sell my goods in this shop.Bu dükkanda bazı aylar mallarımı satamıyorum.
The owner of this shop knows me.Bu dükkanın sahibi beni tanır.
In this election I might not vote.Bu seçimde oy vermeyebilirim.
Maybe you will be able not to die in the arena this morning.Belki bu sabah arenada ölmeyebilirsin.
This bus is too crowded, I might be not able to get off.Bu otobüs çok kalabalık, inemeyebilirim.
That's how we do it. [Lit.] This work is done this way.Bu iş böyle yapılır.
[Apparently] German engineers built this machine.Bu makineyi Alman mühendisler yapmışlar.
I was going to cook tonight.Bu akşam yemek yapacaktım.
They had earned good money from this business.Bu işten iyi para kazanmıştılar.
When our country is in this condition, something good will not come out of us.Ülkemiz bu haldeyken, bizden iyi bir şey çıkmaz.
At the end of this movie, the protagonist and the antagonist fall in love with each other.Bu filmin sonunda, başkahraman ve başdüşman birbirlerine aşık oluyor.
The economical value of the technical area of this company has risen.Bu şirketin teknik alanının ekonomik değeri yükseldi.
How many kilos are these magazines?Bu dergiler kaç kilo?
This season, readers prefer interesting psychological novels.Bu sezon okurlar ilginç ruhsal romanları tercih ediyor.
In the end this is a matter of taste.Sonunda bu bir zevk meselesi.
[Apparently] None of the characters took an important part in this work of art.Hiçbir karakter bu eserde önemli bir rol almamış.
I can do this myselfBunu kendim yapabilirim.
This idiot plan was Kamil's own idea.Bu salak plan Kamil'in kendi fikriydi.
We can't finish a project of this kind in time.Bu tür bir projeyi zamanında bitiremeyiz.
I can't endure this oppressive-filled regime any longer.Bu baskı dolu rejime artık dayanamıyorum.
Surely this nation will be enlightened.Mutlaka bu millet aydınlanacaktır.
There is probably a lot of congestion at this hour, don't go.Bu saatte çok trafik vardır, gitmeyin.
Is all this stuff necessary?Bütün bu eşyalar gerekli mi?
This construction will be done in two weeks (and probably not earlier).Bu inşaat iki haftada bitecek.
This letter will self-destructdestroy itself in 5 seconds.Bu mektup 5 saniye sonra kendini imha edecek.
You have to sign this document.Bu belgeyi imzalamak zorundasınız.
Kamil is mistaken in this subject too.Kamil bu konuda da yanılıyor.
It is tiring to earn a living in these hard times.Bu zor zamanlarda geçinmek yorucu.
This t-shirt is cheap.Bu tişört ucuz.
There are no potatoes or carrots on this farm.Bu tarlada hiç patates ve havuç yok.
Your team is very bad this year.Bu yıl sizin takımınız çok kötü.
[Lit.] If there isn't one of these ingredients, we can't make a cake.Bu malzemelerden biri yoksa pasta yapamayız.
This month we will give you half-pay.Bu ay size yarım maaş vereceğiz.

Elon.io is an online learning platform

We have an entire course teaching grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now