Turkish - baba

Wordbaba
Meaningfather
Part of speechnoun
Pronunciation
CourseTurkish
LessonFirst degree family

Elon.io is an online learning platform

We have an entire course teaching grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now

Usages of baba

paternal grandmotherbabaanne
grandfatherbüyükbaba
your father(senin) baban(senin) baban
the child's fatherçocuğun babası
my father's cellphonebabamın cep telefonu
Some nights we see our father.Bazı gecelerde babamızı görürüz.
Did your father get my medications from the pharmacy?Baban ilaçlarımı eczaneden aldı mı?
Her father might not take you to the football match tomorrow.Babası yarın seni futbol maçına götürmeyebilir.Babası yarın seni futbol maçına götürmeyebilir.
Return home in the evening not to let your dad get angry.Akşam eve dön ki baban kızmasın.Akşam eve dön ki baban kızmasın.
I wish that your father had beaten you up.Keşke baban seni dövseymiş.
Your mother does not have a problem with your father. APPARENTLYAnnenin babanla bir problemi yokmuş.
My father doesn't apply his rules to himself.Babam kurallarını kendisine uygulamıyor.
His father works part-time.Babası yarı zamanlı çalışıyor.
Your father doesn't think so.Baban öyle düşünmüyor.
My father's coat is very heavy.Babamın paltosu çok ağır.
My father's boss plays golf every sunday.Babamın patronu her pazar golf oynuyor.
The thief that my father broke the nose ofBabamın burnunu kırdığı hırsız
Your neighbour's stupid child got that job thanks to his father's money.Komşunun salak çocuğu, babasının parası sayesinde o işe alındı.Komşunun salak çocuğu, babasının parası sayesinde o işe alındı.
All of us were impatiently expecting my dad to come home.Hepimiz babamın eve gelmesini sabırsızlıkla bekliyorduk.Hepimiz babamın eve gelmesini sabırsızlıkla bekliyorduk.
Did you tell my dad the thingie?Babama şeyi söylediniz mi?
If my father gives me money, I am going to buy headphones.Babam bana para verirse kulaklık alacağım.
If I come home too late my dad gets very angry.Eve geç gelirsem babam çok kızıyor.
If the one who called isn't my mom, it's (probably) my dad.Arayan annem değilse babamdır.

Elon.io is an online learning platform

We have an entire course teaching grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now