Elon.io logoELON.IO

Turkish

için

View all Turkish lessons View all Turkish vocabulary
Wordiçin
Meaningfor, in order to
Part of speechpostposition
Pronunciation

Elon.io is an online language learning platform

We have tons of lessons teaching grammar and vocabulary.

Usages of için

what for, whyN5niçin
whatfor, whyniçin
Did you go to the doctor for the mole on your ass?Kıçındaki ben için doktora gittin mi?
Kamil must have surgery to be discharged.Kamil taburcu olmak için ameliyat olmalı.
Must the grocer die for the health of the lawyer?Avukatın sağlığı için bakkal ölmeli mi?
In order for you to be successful at business, you should be a visionary.İşletmede başarılı olman için vizyoner olmalısın.
It is necessary for them to leave now in order (for them) to make it to the opera.Operaya yetişmeleri için şimdi çıkmaları gerekiyor.
The food on the stove is probably for tomorrow.Ocaktaki yemek muhtemelen yarın içindir.
for mebenim için
for yousenin için
for him/heronun için
for usbizim için
for yousizin için
for themonlar için
We do nothing for Kamil.Kamil için hiçbir şey yapmıyoruz.
Drink new raki for your health.Sağlığınız için yeni rakı için.
Eat fruit for your health.Sağlığınız için meyve yiyin.
I was studying for my math test.Matematik sınavım için çalışıyordum.
The teacher gave us thingies to do at home.Evde yapmamız için öğretmen bize şey verdi.

Elon.io is an online language learning platform

We have tons of lessons teaching grammar and vocabulary.