çok

Word
çok
Meaning
very
Part of speech
adverb
Pronunciation
Course

Usages of çok

çok uzun bir yol
a very long road
bir çok sıcak kahve
one very hot coffee
O köpekler çok büyük(ler).
Those dogs are very big.
(Siz) çok yaşlı değilsiniz.
You are not very old.
Hayır, (onlar) çok ucuz(lar).
No, they are very cheap.
Oradan buraya çok uzak.
From there to here is very far.
birçok
many, a lot of
Bazı köpekler çok küçük.
Some dogs are very small.
Çok yazık.
What a pity; What a shame.
Bu limonlar çok tatlı.
These lemons are very sweet.
(Ben) çok şişmandım.
I was very fat.
Bu akşam içtikten sonra çok sarhoş olacağım.
After drinking tonight I will be very drunk.
çoğu
most
O çok heyecanlı.
He is very excited.
Annesi çok endişeli.
Her mother is very worried.
Bazı çocuklar çok akıllı.
Some children are very smart.
(Onlar) çok benciller, hiç paylaşmazlar.
They are very selfish, they never share.
Bu ormanın taşları ve kayaları çok sert.
This forest's stones and rocks are very hard.
Çok yaşa.
Bless you.[Lit.] Live long.Said after someone sneezes
Ağustostaki düğün çok sıkıcı olacak.
The wedding in August will be very boring.
İş yerinin masaları çok geniş, okulunkiler oldukça dar.
The work place's desks are very wide, the school's are pretty narrow.
Mezun olsan çok mutlu olacağım.
I will be very happy if you graduate.
Kış aylarında hava çok soğuk olur.
The weather is very cold in winter months.
Doktorlar hastalarla konuşurken çok dikkatli olurlar.
When speaking with patients, doctors are very careful.
Romeo ve Jüliet birbirlerini çok sevmiş.
[Apparently] Romeo and Juliet loved each other very much.
Silahlarınız bölgeyi korumakta çok başarılı.
Your weapons are very successful at protecting the region.
Yazarlar roman yazarken, hikayeye ve karakterlere dikkat etmeli.
Authors, when writing a novel, should pay attention to the story and to the characters.
Küçük kuzenim çok dengesiz bir çocuk.
My little cousin is a very erratic child.
Ortalama bir vatandaşın maaşı çok düşük, doktorlar dahil.
The salary of an average citizen is very low, including (that of) the doctors.
Dayımın haberleri sayesinde çok sevindik.
We rejoiced thanks to the news of my maternal uncle.
Kamil'in kafası çok büyük.
Kamil's head is very big.
Ayaklarım çok yorgun.
My feet are very tired.
Elbiseniz çok hoş.
Your dress is very lovely.
Babamın paltosu çok ağır.
My father's coat is very heavy.
Yarkın şeftali yemeyi çok seviyor.
Yarkın loves to eat peaches very much.
Evde çok güzel balkabağı tatlısı var.
There is a very good pumpkin dessert at home.
Bu yıl sizin takımınız çok kötü.
Your team is very bad this year.
Gökyüzüne bak, yıldızlar çok güzel.
Look at the sky, the stars are very beautiful.
Uyuyan kız çok güzel.
The girl who is sleeping is very beautiful.
Furkan'ın evlenen ablası çok zenginmiş.
Furkan's sister who is going to get married is very rich (apparently).
Duygu'nun başvuracağı kurum çok prestijliymiş.
The institution Duygu is going to apply to, is very prestigious (so I've heard/apparently).
Annem çok güzel dantel örerdi.
My mom used to knit very beautiful laces.
Ağladığınızda anneniz çok üzülüyor.
When you cry, your mother gets very sad.
İnsanlar çok yorucu işlerde çalışırlarsa mutsuz olurlar.
If people work in very tiring jobs, they will be unhappy.
Eve geç gelirsem babam çok kızıyor.
If I come home too late my dad gets very angry.
Tüm yemekleri çok sevdim.
I loved all the meals.
Elon.io is an online learning platform
We have an entire course teaching Turkish grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now