Turkish - çok

Wordçok
Meaningvery
Part of speechadverb
Pronunciation
CourseTurkish
LessonThe indefinite article and the number one

Elon.io is an online learning platform

We have an entire course teaching grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now

Usages of çok

a very long roadçok uzun bir yol
one very hot coffeebir çok sıcak kahve
Those dogs are very big.O köpekler çok büyük(ler).O köpekler çok büyük(ler).
You are not very old.(Siz) çok yaşlı değilsiniz.(Siz) çok yaşlı değilsiniz.
No, they are very cheap.Hayır, (onlar) çok ucuz(lar).Hayır, (onlar) çok ucuz(lar).
From there to here is very far.Oradan buraya çok uzak.Oradan buraya çok uzak.
many, a lot ofbirçok
Some dogs are very small.Bazı köpekler çok küçük.
What a pity; What a shame.Çok yazık.
These lemons are very sweet.Bu limonlar çok tatlı.
I was very fat.(Ben) çok şişmandım.(Ben) çok şişmandım.
After drinking tonight I will be very drunk.Bu akşam içtikten sonra çok sarhoş olacağım.Bu akşam içtikten sonra çok sarhoş olacağım.
mostçoğu
He is very excited.O çok heyecanlı.
Her mother is very worried.Annesi çok endişeli.
Some children are very smart.Bazı çocuklar çok akıllı.
They are very selfish, they never share.(Onlar) çok benciller, hiç paylaşmazlar.(Onlar) çok benciller, hiç paylaşmazlar.
This forest's stones and rocks are very hard.Bu ormanın taşları ve kayaları çok sert.
Bless you.[Lit.] Live long.Said after someone sneezesÇok yaşa.
The wedding in August will be very boring.Ağustostaki düğün çok sıkıcı olacak.
The work place's desks are very wide, the school's are pretty narrow.İş yerinin masaları çok geniş, okulunkiler oldukça dar.İş yerinin masaları çok geniş, okulunkiler oldukça dar.
I will be very happy if you graduate.Mezun olsan çok mutlu olacağım.
The weather is very cold in winter months.Kış aylarında hava çok soğuk olur.
When speaking with patients, doctors are very careful.Doktorlar hastalarla konuşurken çok dikkatli olurlar.Doktorlar hastalarla konuşurken çok dikkatli olurlar.
[Apparently] Romeo and Juliet loved each other very much.Romeo ve Jüliet birbirlerini çok sevmiş.Romeo ve Jüliet birbirlerini çok sevmiş.
Your weapons are very successful at protecting the region.Silahlarınız bölgeyi korumakta çok başarılı.
Authors, when writing a novel, should pay attention to the story and to the characters.Yazarlar roman yazarken, hikayeye ve karakterlere dikkat etmeli.
My little cousin is a very erratic child.Küçük kuzenim çok dengesiz bir çocuk.
The salary of an average citizen is very low, including (that of) the doctors.Ortalama bir vatandaşın maaşı çok düşük, doktorlar dahil.
We rejoiced thanks to the news of my maternal uncle.Dayımın haberleri sayesinde çok sevindik.Dayımın haberleri sayesinde çok sevindik.
Kamil's head is very big.Kamil'in kafası çok büyük.
My feet are very tired.Ayaklarım çok yorgun.
Your dress is very lovely.Elbiseniz çok hoş.
My father's coat is very heavy.Babamın paltosu çok ağır.
Yarkın loves to eat peaches very much.Yarkın şeftali yemeyi çok seviyor.Yarkın şeftali yemeyi çok seviyor.
There is a very good pumpkin dessert at home.Evde çok güzel balkabağı tatlısı var.
Your team is very bad this year.Bu yıl sizin takımınız çok kötü.Bu yıl sizin takımınız çok kötü.
Look at the sky, the stars are very beautiful.Gökyüzüne bak, yıldızlar çok güzel.
The girl who is sleeping is very beautiful.Uyuyan kız çok güzel.
Furkan's sister who is going to get married is very rich (apparently).Furkan'ın evlenen ablası çok zenginmiş.Furkan'ın evlenen ablası çok zenginmiş.
The institution Duygu is going to apply to, is very prestigious (so I've heard/apparently).Duygu'nun başvuracağı kurum çok prestijliymiş.
My mom used to knit very beautiful laces.Annem çok güzel dantel örerdi.
When you cry, your mother gets very sad.Ağladığınızda anneniz çok üzülüyor.
If people work in very tiring jobs, they will be unhappy.İnsanlar çok yorucu işlerde çalışırlarsa mutsuz olurlar.
If I come home too late my dad gets very angry.Eve geç gelirsem babam çok kızıyor.

Elon.io is an online learning platform

We have an entire course teaching grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now