Turkish - olmak

Wordolmak
Meaningto be, to become, to happen
Part of speechVERB - auxiliary
Pronunciation
CourseTurkish
LessonMeeting people

Elon.io is an online learning platform

We have an entire course teaching grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now

Usages of olmak

pleased to meet youmemnun oldum
thank yousağ ol
thank yousağ olun
They won't be here.(Onlar) burada olmayacak(lar).
Be fast; Hurry up.Çabuk ol.
to have a shave, to get a shave; to shave oneselftıraş olmak
Good health to you.Said to someone who has just had a bath, haircut or shaveSıhhatler olsun.
After drinking tonight I will be very drunk.Bu akşam içtikten sonra çok sarhoş olacağım.
I want to be home before it starts raining.Yağmur yağmaya başlamadan önce evde olmak istiyorum.
Buy cheap, sell high, then you will become rich.Ucuz al, pahalı sat, o zaman zengin olursun.
In Turkey environmental disasters happen frequently.Türkiye'de sık sık çevre felaketi olur.
The students of that classroom are sometimes lazy.Şu sınıfın öğrencileri bazen tembel oluyorlar.
Some day, everyone will be able to be happy.Bir gün herkes mutlu olabilecek.
Sometimes the work is busy; I might be not able to smoke.Bazen iş yoğun oluyor; sigara içemeyebiliyorum.
The wedding in August will be very boring.Ağustostaki düğün çok sıkıcı olacak.
Kamil must have surgery to be discharged.Kamil taburcu olmak için ameliyat olmalı.
I wish you weren't like this.Keşke böyle olmasan.
I will be very happy if you graduate.Mezun olsan çok mutlu olacağım.
I wish that Kamil and his friends weren't so stupid.Keşke Kamil ve arkadaşları o kadar salak olmasalar.
(Apparently) If Kamil died, everything would be easier.Kamil ölseymiş, her şey daha kolay olacakmış.
The weather is very cold in winter months.Kış aylarında hava çok soğuk olur.
Tornados happen in the North American continent.Hortumlar Kuzey Amerika kıtasında olur.
When speaking with patients, doctors are very careful.Doktorlar hastalarla konuşurken çok dikkatli olurlar.
event, incident, happening, phenomenonolay
Songs of talented artists become immortal.Yetenekli sanatçıların şarkıları ölümsüz olur.
to cause, to give reason tosebep olmak
In order for you to be successful at business, you should be a visionary.İşletmede başarılı olman için vizyoner olmalısın.
to be required, to be neededlazım olmak
Be at the door at seven minutes to eight. (07:53)(Saat) sekize yedi kala kapıda ol.
My son, eat your spinach and be strong!Oğlum, ıspanağını ye ve güçlü ol!
Usain Bolt came first in running again.Usain Bolt koşuda yine birinci oldu.
Cities on the coast are always humid.Kıyıdaki şehirler hep nemli olur.
The teacher who is happyMutlu olan öğretmen
Kamil who is not smartAkıllı olmayan Kamil
The student who has no moneyParası olmayan öğrenci
Erik who has a catKedisi olan Erik
The name of my sister's enterprise that is going to be successful, is Kardit Habit Lab.Ablamın başarılı olacağı girişiminin adı Kardit Habit Lab.
If people work in very tiring jobs, they will be unhappy.İnsanlar çok yorucu işlerde çalışırlarsa mutsuz olurlar.
If the music room is empty he practices every morning.Müzik odası boş olursa her sabah alıştırma yapıyor.
If the food will be warm let's eat it.Yemek sıcak olursa yiyelim.
If I were handsome, everyone would have fallen in love with me.Yakışıklı olsaydım herkes bana aşık olurdu.
If his school was close, he would go to the library every day.Okulu yakın olsaydı her gün kütüphaneye giderdi.
to be closedfor holidaytatil olmak

Elon.io is an online learning platform

We have an entire course teaching grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now