Turkish - zaman

Wordzamanzaman
Meaningtime
Part of speechnoun
Pronunciation
CourseTurkish
LessonDifferent uses of the present continuous

Elon.io is an online learning platform

We have an entire course teaching grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now

Usages of zaman

alwaysher zaman
whenne zaman
alwaysher zaman
from time to timezaman zamanzaman zaman
sometimeskimi zamankimi zaman
neverhiçbir zaman
Buy cheap, sell high, then you will become rich.Ucuz al, pahalı sat, o zaman zengin olursun.Ucuz al, pahalı sat, o zaman zengin olursun.
Schools are closedfor vacation in summer time.Okullar yaz zamanı tatil olur.Okullar yaz zamanı tatil olur.
In our time, wi-fi was very expensive.Bizim zamanımızda kablosuz internet çok pahalıydı.
His father works part-time.Babası yarı zamanlı çalışıyor.
part-timeyarı zamanlı
It is tiring to earn a living in these hard times.Bu zor zamanlarda geçinmek yorucu.Bu zor zamanlarda geçinmek yorucu.
spare time, free timeboş zaman
in timezamanında

Elon.io is an online learning platform

We have an entire course teaching grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now