Learn Turkish
ağaç

Translation & pronunciation

tree
ağaç
noun

Learn Turkish grammar, vocabulary and pronunciation in our Turkish lessons.

Learn Turkish now

Usages

Naughty children stole the apples on the tree.
Yaramaz çocuklar ağaçtaki elmaları çaldılar.
sentence
There is a cat in the tree.
Ağaçta (bir) kedi var.
sentence
tree
ağaç
noun
I am sitting between the trees.
(Ben) ağaçların arasında oturuyorum.
sentence
Trees fall, nobody hears them.
Ağaçlar düşer, kimse onları duymaz.
sentence
We are trees.
(Biz) ağacız.
sentence
Is there a cat in the tree?
Ağaçta (bir) kedi var mı?
sentence
apple tree
elma ağacı
noun
The cat is in the tree.
Kedi ağaçta.
sentence
We are walking to the tree.
Ağaca yürüyoruz.
sentence
There are fig trees and vineyards in the Aegean Region.
Ege Bölgesi'nde incir ağaçları ve üzüm bağları var.
sentence

Learn Turkish grammar, vocabulary and pronunciation in our Turkish lessons.

Start learning Turkish now