istemek

Word
istemek
Meaning
to want
Part of speech
VERB - transitive, non-causative, VERB - ablative, VERB - accusative
Pronunciation
Course

Usages of istemek

Lezzetli çikolatayı istiyorum.
I want the delicious chocolate.
Gitmek istiyorum.
I want to go.
(Sen) hangi ekmeği istiyorsun?
Which bread do you want?
(Siz) kaç tane istiyorsunuz?
How many do you want?
(Sen) ne kadar su istiyorsun?
How much water do you want?
Kahve ya da çay istiyor musun?
Do you want coffee or tea?
Kahve veya çay istiyor musun?
Do you want coffee or tea?
Kahve mi yoksa çay mı istiyorsun?
Do you want coffee or do you want tea?
Elif kahve istiyor mu?
Does Elif want coffee?
Elif mi kahve istiyor?
Is it Elif who wants coffee?
Elif kahve mi istiyor?
Is it coffee that Elif wants?
Herkes Selma'dan yardım istiyor.
Everyone wants help from Selma.
Şunu almak istiyorum.
I want to buy that (one).
(Ben) yarım ekmek istiyorum.
I want half a (loaf of) bread.
(Ben) bir buçuk ekmek istiyorum.
I want one and a half (loaves of) bread.
(Ben) iki buçuk ekmek istiyorum.
I want two and a half (loaves of) bread.
Beş tane istiyorum.
I want five.
(Ben) sizinle gelmek istiyorum.
I want to come with you.
(Ben) şekersiz kahve istiyorum.
I want coffee without sugar.
(Ben) sade kahve istiyorum.
I want plain coffeeWITHOUT SUGAR AND MILK
(Ben) bu lezzetsiz boku istemiyorum.
I don't want this tasteless shit.
Yemek istiyorum çünkü açım, ama yemek yok.
I want to eat because I'm hungry, but there is no food.
(Ben) en büyüğünü istiyorum.
I want the biggest one.
(Ben) yeni bir şey denemek istiyorum.
I want to try something new.
(Ben) yüzmeyi yarın istiyorum.
It is tomorrow that I want to swim.
(Sen) bunu gerçekten istiyor musun?
Do you really want this?
Yağmur yağmaya başlamadan önce evde olmak istiyorum.
I want to be home before it starts raining.
Yabancıların gelir artışı hakkında bir araştırmaya katılmak ister misiniz?
Do you want to participate in a research about the increase of income of the foreigners?
istek
wish, desire, want, request
Ölmenizi istiyorum.
I want you to die.
Gerekli belgeleri sonra getirmemizi istiyorlar.
They want us to bring the necessary documents later.
Kamil'in atardamarını kesmek istiyorum.
I want to cut Kamil's artery.
Yani gelmek istiyorum ama belki gelmem, bilmiyorum.
I mean I want to come, but maybe I won't. I don't know.
Ne demek istiyorsun yani?
What do you mean? [Lit.] What do you want to say in other words?

When someone is being ambiguous/cryptic and you want to confront them and clarify the subject.

Yemek istiyorsan kendin yap.
If you want food, cook (do) it yourself.
İstediğin ayakkabılar pahalı değilse alabiliriz.
If the shoes you want are not expensive, we can buy them.
yardım istemek
to ask for help
Dünyayı gezmek istiyorum.
I want to travel around the world.
Elon.io is an online learning platform
We have an entire course teaching Turkish grammar and vocabulary.

Start learning Turkish now