Learn Turkish
istemek

Translation & pronunciation

to want
istemek
VERB - transitive, non-causative; VERB - ablative; VERB - accusative

Learn Turkish grammar, vocabulary and pronunciation in our Turkish lessons.

Learn Turkish now

Usages

I want the biggest one.
(Ben) en büyüğünü istiyorum.
sentence
I want to go.
Gitmek istiyorum.
sentence
I want coffee without sugar.
(Ben) şekersiz kahve istiyorum.
sentence
I want to be home before it starts raining.
Yağmur yağmaya başlamadan önce evde olmak istiyorum.
sentence
Which bread do you want?
(Sen) hangi ekmeği istiyorsun?
sentence
They want us to bring the necessary documents later.
Gerekli belgeleri sonra getirmemizi istiyorlar.
sentence
What do you mean? [Lit.] What do you want to say in other words?
Ne demek istiyorsun yani?
sentence
It is tomorrow that I want to swim.
(Ben) yüzmeyi yarın istiyorum.
sentence
I want to travel around the world.
Dünyayı gezmek istiyorum.
sentence
Everyone wants help from Selma.
Herkes Selma'dan yardım istiyor.
sentence
I mean I want to come, but maybe I won't. I don't know.
Yani gelmek istiyorum ama belki gelmem, bilmiyorum.
sentence
to ask for help
yardım istemek
VERB - transitive, non-causative; VERB - ablative; VERB - locative
I don't want this tasteless shit.
(Ben) bu lezzetsiz boku istemiyorum.
sentence
I want to try something new.
(Ben) yeni bir şey denemek istiyorum.
sentence
Is it coffee that Elif wants?
Elif kahve mi istiyor?
sentence
I want the delicious chocolate.
Lezzetli çikolatayı istiyorum.
sentence
I want to eat because I'm hungry, but there is no food.
Yemek istiyorum çünkü açım, ama yemek yok.
sentence
Do you want coffee or tea?
Kahve ya da çay istiyor musun?
sentence
I want plain coffeeWITHOUT SUGAR AND MILK
(Ben) sade kahve istiyorum.
sentence
If the shoes you want are not expensive, we can buy them.
İstediğin ayakkabılar pahalı değilse alabiliriz.
sentence
I want five.
Beş tane istiyorum.
sentence
I want to cut Kamil's artery.
Kamil'in atardamarını kesmek istiyorum.
sentence
If you want food, cook (do) it yourself.
Yemek istiyorsan kendin yap.
sentence
I want to come with you.
(Ben) sizinle gelmek istiyorum.
sentence
Do you really want this?
(Sen) bunu gerçekten istiyor musun?
sentence
How much water do you want?
(Sen) ne kadar su istiyorsun?
sentence
How many do you want?
(Siz) kaç tane istiyorsunuz?
sentence
Is it Elif who wants coffee?
Elif mi kahve istiyor?
sentence
Do you want coffee or tea?
Kahve veya çay istiyor musun?
sentence
I want you to die.
Ölmenizi istiyorum.
sentence
wish, desire, want, request
istek
noun
Does Elif want coffee?
Elif kahve istiyor mu?
sentence
Do you want coffee or do you want tea?
Kahve mi yoksa çay mı istiyorsun?
sentence
I want to buy that (one).
Şunu almak istiyorum.
sentence
I want half a (loaf of) bread.
(Ben) yarım ekmek istiyorum.
sentence
I want one and a half (loaves of) bread.
(Ben) bir buçuk ekmek istiyorum.
sentence
I want two and a half (loaves of) bread.
(Ben) iki buçuk ekmek istiyorum.
sentence
Do you want to participate in a research about the increase of income of the foreigners?
Yabancıların gelir artışı hakkında bir araştırmaya katılmak ister misiniz?
sentence

Learn Turkish grammar, vocabulary and pronunciation in our Turkish lessons.

Start learning Turkish now