Turkish 122 - The passive voice

QuestionAnswer
defendantLAWsanık
to be foundbulunmak
The defendant was found guilty.Sanık suçlu bulundu.
abandonmentterk
to abandon, to leave, to desertterketmek
experimentdeney
experiencedeneyim
to experiencedeneyimlemek
to be experienceddeneyimlenmek
In general new things are experienced in university.Genellikle üniversitede yeni şeyler deneyimlenir.
to be done; to be madeyapılmak
That's how we do it. [Lit.] This work is done this way.Bu iş böyle yapılır.
sinceberi
to be ruledyönetilmek
The NetherlandsHollanda
The Netherlands is being governed with democracy since 1848.Hollanda 1848'den beri demokrasi ile yönetiliyor.
to be votedoy verilmek
We vote on election day. [Lit.] On election day is voted.Seçim günü oy verilir.

Contributors