Turkish 97 - Negative feelings

QuestionAnswer
unhappymutsuz
sad, upset, sorryüzgün
angry, madkızgın
anger, rage, furyöfke
angry, madöfkeli
tense, nervous, uneasygergin
worry, concern; apprehension, anxietyendişe
worriedendişeli
to be disgustedtiksinmek
disgusttiksinti
sleepuyku
sleepyuykulu
jealouskıskanç
crime, guilt, offensesuç
guiltysuçlu
flurry, fuss; turmoiltelaş
agitatedtelaşlı
friendarkadaş
His friend is sad.Arkadaşı üzgün.
You disgust me.Senden tiksiniyorum.
I feel guilty.Suçlu hissediyorum.
Are they nervous?Gerginler mi?
Her mother is very worried.Annesi çok endişeli.
I was agitated.Telaşlıydım.