Turkish 108 - Nature

QuestionAnswer
naturedoğa
to surround; to turnçevirmek
environmentçevre
disasterfelaket
environmental disasterçevre felaketi
environmental disasterdoğa felaketi
creek, brook, streamdere
rivernehir
riverırmak
forestorman
animalhayvan
insect, bug, beetleböcek
treeağaç
stonetaş
rockkaya
valleyvadi
mountaindağ
cloudbulut
lakegöl
leafyaprak
Animals are washing themselves in the lake.Gölde hayvanlar yıkanıyor.
Hail falls from the clouds onto the mountains.Bulutlardan dağa dolu yağar.
to falldüşmek
Trees fall, nobody hears them.Ağaçlar düşer, kimse onları duymaz.
This forest's stones and rocks are very hard.Bu ormanın taşları ve kayaları çok sert.
In this valley's brook, there are many fish and bugs.Bu vadinin deresinde birçok balık ve böcek var.
In Turkey environmental disasters happen frequently.Türkiye'de sık sık çevre felaketi olur.
villageköy
to flow, to leakakmak
A river flows from behind of that village.Şu köyün arkasından bir nehir akar.

Contributors