Turkish 108 - Nature

QuestionAnswer
nature
doğa
to surround; to turn
çevirmek
environment
çevre
disaster
felaket
environmental disaster
çevre felaketi
environmental disaster
doğa felaketi
creek, brook, stream
dere
river
nehir
river
ırmak
forest
orman
animal
hayvan
insect, bug, beetle
böcek
tree
ağaç
stone
taş
rock
kaya
valley
vadi
mountain
dağ
cloud
bulut
lake
göl
leaf
yaprak
Animals are washing themselves in the lake.
Gölde hayvanlar yıkanıyor.
Hail falls from the clouds onto the mountains.
Bulutlardan dağa dolu yağar.
to fall
düşmek
Trees fall, nobody hears them.
Ağaçlar düşer, kimse onları duymaz.
This forest's stones and rocks are very hard.
Bu ormanın taşları ve kayaları çok sert.
In this valley's brook, there are many fish and bugs.
Bu vadinin deresinde birçok balık ve böcek var.
In Turkey environmental disasters happen frequently.
Türkiye'de sık sık çevre felaketi olur.
village
köy
to flow, to leak
akmak
A river flows from behind that village.
Şu köyün arkasından bir nehir akar.

Contributors